Имахте ли претенции и как се справихте с тях?

2021-09-17

Ако проблемът от нас е такъв designã € soratchã € изтичане и пакет, ние ще поемем пълната отговорност.
Ако проблемът е от транспорта, можем да доставим Fall Down Доклад от теста, помага за иск за корабна компания.
Ако има дефектни продукти с малки количества, ние ще изпратим за подмяна в следващата поръчка като ваша снимка или видео.